Vol. 8 No. 2 (2024): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

					View Vol. 8 No. 2 (2024): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Respublika miqiyosidagi onlayn ilmiy-amaliy konferensiya

Published: 2024-06-21

Articles