“TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI”. Yangi O’zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o’rni va rivojlanish omillari 8, no. 1 (June 6, 2024): 163–170. Accessed July 14, 2024. http://pedagoglar.org/index.php/04/article/view/3492.