[1]
“TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI”, ilmiy, vol. 8, no. 1, pp. 163–170, Jun. 2024, Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: http://pedagoglar.org/index.php/04/article/view/3492