“TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI” (2024) Yangi O’zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o’rni va rivojlanish omillari, 8(1), pp. 163–170. Available at: http://pedagoglar.org/index.php/04/article/view/3492 (Accessed: 14 July 2024).