1.
TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI. ilmiy. 2024;8(1):163-170. Accessed July 12, 2024. http://pedagoglar.org/index.php/04/article/view/3492