EMOTSIONAL ZO’RIQISHLARNI KORREKSIYALASHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Authors

  • Toshkent viloyati Angren shahar 39-maktab amaliyotchi psixologi Author

Keywords:

Kalit so’zlar: Gipodinamiya, irsiy moyillik, giyohvandlik, emotsional zo‘riqishlar, texnogen, Stress

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada emotsional zo’riqish hamda emotsional zo’riqishlarni korreksiyalashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari haqida so’z boradi

Downloads

Published

2024-06-10

How to Cite

EMOTSIONAL ZO’RIQISHLARNI KORREKSIYALASHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. (2024). Ustozlar Uchun, 58(2), 69-73. http://pedagoglar.org/index.php/02/article/view/3564