MATEMATIKA DARSLARIDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNI MANTIQIY FIKRLASHLARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.

Authors

  • Qashqadaryo viloyati Yakkabog tumani 91-maktab matematika oʻqituvchisi Author

Keywords:

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, o‘quvchi, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, sintez qilish,ko‘nikma, yo‘nalish, tadqiqot.

Abstract

Annotatsiya: mazkur metodik tavsiyada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mantiqiy fikrlashga o‘rgatish va bu borada nimalarga ahamiyat berish zarurligi haqida so‘z yuritiladi.

Downloads

Published

2024-06-09

How to Cite

MATEMATIKA DARSLARIDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNI MANTIQIY FIKRLASHLARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. (2024). Ustozlar Uchun, 58(2), 46-51. http://pedagoglar.org/index.php/02/article/view/3546