UMUMMEHNAT VA KASBIY KO‘NIKMA HAMDA MALAKALARNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA TA’LIM VOSITALARINI QO‘LLASH TEXNOLOGIYASI

Authors

  • Toshkent Davlat Pedagogika universiteti o’qituvchisi Author

Keywords:

Kalit so’zlar ta’lim tarbiya, kasbiy ko’nikma, malaka, o’quv qo’llanma, texnologiya, kasb,o’qitish uslubi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim tarbiya jarayonining yangilanishi va mazmunan isloh qilinishi tizimni yangilash uni amalga oshirishda yetakchilik vazifasini bajaruvchi o’qituvchini ham yangicha tayyorlanishi va shakllantirilishini talab etish, o’quv dasturlari,darsliklar, didaktik materiallar to’plamini yaratish va  yangi avlodga joriy qilish borasida fikr yuritiladi.

Downloads

Published

2024-06-09

How to Cite

UMUMMEHNAT VA KASBIY KO‘NIKMA HAMDA MALAKALARNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA TA’LIM VOSITALARINI QO‘LLASH TEXNOLOGIYASI. (2024). Ustozlar Uchun, 58(2), 12-16. http://pedagoglar.org/index.php/02/article/view/3540