Vol. 9 No. 1 (2024): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

					View Vol. 9 No. 1 (2024): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Respublika miqiyosida onlayn ilmiy-amaliy konferensiya

Published: 2024-07-04

Articles