BOSHLANG‘ICH SINFLARDA DARSLARNI TASHKIL ETISHDA «MULOQOT TEXNOLOGIYASI»DA FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Authors

  • Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani 20-maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Author

Keywords:

Kalit so‘zlar: axborot kommunikatsion texnologiyalar, “Muloqot texnologiya”

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi zamonaviy maktablarni yanada 
rivojlantirish hamda buning uchun yoshlarning bilim darajasini oshirish, ularni
yurtimizning ertangi kunining ishonchli shaxslari sifatida taribiyalashda pedagoglar
tomonidan ta’lim tarbiyani tog‘ri tashkl etish, yoshlarni samarali bilim olishlarini 
ta’minlash maqsadida maktabdagi darslarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali 
tashkil etish, o‘quvchilarning dunyoqarashini o‘stirishda zamonaviy pedagogik 
texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati haqida fikrlar bildiriladi. 

Downloads

Published

2024-07-04

How to Cite

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA DARSLARNI TASHKIL ETISHDA «MULOQOT TEXNOLOGIYASI»DA FOYDALANISH AFZALLIKLARI. (2024). Ustozlar Uchun, 59(1), 9-11. https://pedagoglar.org/index.php/02/article/view/4335