Current Issue

Vol. 33 No. 1 (2024): Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari
					View Vol. 33 No. 1 (2024): Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari
Published: 2024-07-05

Articles

View All Issues