[1]
2024. TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI. Yangi O’zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o’rni va rivojlanish omillari. 8, 1 (Jun. 2024), 163–170.