1.
SANATORIY-SOG’LOMLASHTIRISH MUASSASALARI FAOLIYATINING IQTISODIY O’SISHINI TA’MINLASH ASOSIDA ICHKI AUDITNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI. ilmiy [Internet]. 2024 Jun. 11 [cited 2024 Jul. 14];8(3):242-51. Available from: http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3587