“SANATORIY-SOG’LOMLASHTIRISH MUASSASALARI FAOLIYATINING IQTISODIY O’SISHINI TA’MINLASH ASOSIDA ICHKI AUDITNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI”. Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, vol. 8, no. 3, June 2024, pp. 242-51, http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3587.