“SANATORIY-SOG’LOMLASHTIRISH MUASSASALARI FAOLIYATINING IQTISODIY O’SISHINI TA’MINLASH ASOSIDA ICHKI AUDITNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI”. 2024. Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi 8 (3): 242-51. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3587.