“Robototexnikaning Rivojlanishi. Arduino Mikrokontrolleri Yordamida Tuproq Namligini Aniqlash”. 2024. Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi 8 (3): 164-67. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3573.