Robototexnikaning rivojlanishi. Arduino mikrokontrolleri yordamida tuproq namligini aniqlash. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 164-167. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3573