ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA ASOSLARINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 99-103. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3553