1.
SANATORIY-SOG’LOMLASHTIRISH MUASSASALARI FAOLIYATINING IQTISODIY O’SISHINI TA’MINLASH ASOSIDA ICHKI AUDITNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI. ilmiy. 2024;8(3):242-251. Accessed July 12, 2024. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3587