(1)
SANATORIY-SOG’LOMLASHTIRISH MUASSASALARI FAOLIYATINING IQTISODIY O’SISHINI TA’MINLASH ASOSIDA ICHKI AUDITNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI. ilmiy 2024, 8 (3), 242-251.