(1)
O’zbekistonda Soliq Qarzdorligini Kamaytirishni Takomillashtirish yo‘nalishlari. ilmiy 2024, 8 (3), 198-201.