(1)
Robototexnikaning Rivojlanishi. Arduino Mikrokontrolleri Yordamida Tuproq Namligini Aniqlash. ilmiy 2024, 8 (3), 164-167.