(1)
ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA ASOSLARINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI. ilmiy 2024, 8 (3), 99-103.