[1]
2024. SANATORIY-SOG’LOMLASHTIRISH MUASSASALARI FAOLIYATINING IQTISODIY O’SISHINI TA’MINLASH ASOSIDA ICHKI AUDITNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI. Ta’limning zamonaviy transformatsiyasi. 8, 3 (Jun. 2024), 242–251.