TALABALAR TAFAKKURINING PSIXOLOGIK BELGILARI

Authors

  • Hayitov Qobil Qurbonovich Author

Keywords:

sust o‘zlashtiruvchi talaba, tafakkur, tafakkur qonuniyatlari, tafakkur jarayonlari, tafakkur operatsiyalari, mantiqiylik, analiz, sintez, abstraksiya, taqqoslash, dominantlik.

Abstract

maqolada talabalar tafakkurining o‘ziga xos psixologik xususiyatlari, bilimlarni sust o‘zlashtiruvchi talabalarning tafakkur jarayonidagi operatsiyalari, bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida tafakkur asosiy dominantlik vazifasi, talabalar tafakkurini rivojlantirishning psixologik vositalari ochib berilgan.

Author Biography

  • Hayitov Qobil Qurbonovich

    Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti katta o‘qituvchisi

    Tel.: +998 90 908 36 90

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-06-10

How to Cite

TALABALAR TAFAKKURINING PSIXOLOGIK BELGILARI. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 60-64. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3527